سلام Balloons چه خبرا ؟ Sun امروز از اعضای بدن و نماد شونو بعضی

از بیماری ها یی که اونارو تهدید می کنه ، اپیدم

حتما برین ادامه مطلب

تمام بیماریهای جسمی ما مربوط به روح و روان آدمی می باشد و هر قسمت از اعضای بدن برای خود یک نمادی دارد . مثلا:

پوست:
نمایانگر فردیت ماست. ناراحتی های پوستی معمولا به این معناست که احساس می کنیم فردیت ما به طریقی مورد تهدید قرار گرفته است. احساس می کنیم که دیگران بر ما اقتدار و سلطه دارند.

بی اشتهایی و اشتهای مفرط:
نشانه نفی زندگی خود و صورت شدید انزجار از خویشتن است.

آرتروز (ورم مفاصل):
مرضی ناشی از الگوی انتقاد بی وقفه است. نخست انتقاد از خود و بعد انتقاد از دیگران. معمولا از مبتلایان به آرتروز انتقاد زیادی می شود. همیشه مشکل از بیرون حل نمی شود. تایید خود و پذیرش خویشتن، کلید کار است.

ایست قلبی:
خالی کردن قلب از هرچه شادی، به نفع پول و جاه و مقام کار کردن.

استفراغ یا حالت تهوع:
واکنش خشونت آمیز نسبت به عقاید دیگران – ترس از تازه ها –نپذیرفتن اندیشه یا تجربه.

اضطراب:
عدم اعتماد به جریان و فرآیند زندگی.

پرمو بودن:
لایه ای از خشم و ترس – میل به سرزنش کردن دیگران و نپروراندن خود.

تبخال:
گله و شکایت و خشم بر زبان نیامده – اندیشیدن به کلامی تلخ که بر زبان جاری نشده.

ناراحتی های دستگاه تناسلی:
نگرانی از این بابت که آنطور که باید خوب نیستم. اعتقاد به این که زن بر جنس مخالف اقتدار ندارد - خشم از یک هم بستر – احساس گناه کردن (رابطه جنسی را گناه دانستن و خود را مجازات کردن) – سرد مزاجی و بد دانستن اندام تناسلی.

چاقی شکم:
خشم از بی خوراکی – خشم های فروبرده.

چاقی رانها:
خشم بسته بندی شده دوران کودکی.

چاقی باسن:
خشم های سخت و گلوله شده نسبت به اعضای خانواده.

چاقی بازوان:
خشم از فقدان محبت.

خرناس (خرخرکردن):
رها نکردن الگوهای کهنه – تفکرات سنتی و در گذشته زندگی کردن.

ضعف چشم، نزدیک بین و دوربین:
ترس از آینده و ترس از حال.

خودکشی:
افراطی بودن – این اعتقاد که زندگی به دلخواهم نیست و می خواهم سر به تن زندگی نباشد- نپذیرفتن راههای دیگر.

فشار خون:
مشکل عاطفی دراز مدت که حل نشده – کمبود محبت در کودکی – احساس شکست.

درد دندان عقل:
به ذهن خود فرصت آفریدن پایه و اساسی محکم نمی دهد.

ناراحتیهای دندان:
دودلی درازمدت – ناتوانی در تجربه و تحلیل اندیشه ها برای تصمیم گیری.

زکام:
اشتغال به امور فراوان – آشفتگی ذهنی – بی نظمی – آزارهای کوچک – اعتقاداتی از این دست که ، من تمام زمستان زکام دارم.

سرگیجه:
اندیشه سربه هوا و پراکنده – نگاه نکردن درست به زندگی.

سردردها:
خود را بی اعتبار پنداشتن – انتقاد از خود – فشارهای عصبی بیهوده.

نفخ شکم:
ترس – عقاید هضم نشده – جلوگیری از فرآیند زندگی و کنار نیامدن با مسائل جدید.

پاها:
ما را در زندگی به پیش می رانند و نماد استقامت و ایستایی بدن هستند. ناراحتیهای پا اغلب نشان دهنده آن است که از پیشروی در مسیری خاص می ترسیم . ما با پای خود راه می رویم، پای خود را روی زمین می کشیم، دزدکی راه می رویم، زانوی کج و معوج یا پنجه خمیده داریم و رانهای بزرگ و چاق و خشمگینی که از نفرتهای دوران کودکی آکنده اند. وقتی نمی خواهیم کاری را انجام بدهیم ، ناراحتیهای جزئی تز پا می آفرینیم. واریس نمایانگر ماندن در شغل یا مکانی است که از آن نفرت داریم. رگها توانایی حمل شادمانی را از دست می دهند.

اضافه وزن:
نمایانگر نیاز به حمایت است می خواهیم خود را در برابر آزارها و تحقیرها و انتقاد و سوء استفاده و جنسیت و مسائل جنسی و ترس از زندگی بطور عام و خاص و هر چیز دیگر که خود بر می گزینیم حمایت کنیم. هرگاه احساس ناامنی و نا آسودگی می کنیم، به وزن خود چند کیلو اضافه می کنیم.پیکار با چربی و چاقی، اتلاف وقت و نیروست. رژیمهای غذایی موثر نیستند. به محض اینکه از رژیم خود دست بکشیم، اضافه وزن باز می گردد. دوست داشتن و تایید خود، اعتماد به فرآیتد زندگی و احساس ایمنی به علت باخبر بودن از قدرت ذهنی خویش، بهترین رژیم های غذایی هستند. از اندیشه های منفی بپرهیزید.
- اندیشه های منفی مغز را می بندد و برای جریان گشوده و آزادانه محبت جایی نمی گذارد. اگر نگذاریم خنده آزاد و بی ریا و بی خیال باشد، نمی تواند جریان یابد. اگر ما با تیرگی به زندگی نگاه نکنیم، زندگی تیره نیست. می توانیم در کوچکترین ناراحتی ، عظیم ترین فاجعه را ببینیم و می توانیم در بزرگترین مصیبت ، اندکی شادمانی پیدا کنیم، این بسته به ماست

عضلات اسکلتی:عضلات اسکلتی به اسکلت استخوانی بدن متصل اند وآن را به حرکت در می اورند.عضلاتی که در تمرین با وزنه پرورش می یابند,عضلات اسکلتی هستند.در حدود 40 تا45 درصد از وزن بدن را تشکیل میدهند که بعد از چند ماه تمرین با وزنه می توان آن را به 50 درصد نیز برسد.

 

عضلات صاف:در اطراف رگهای خونی و اعضای داخلی مانند رودها {که غذا را در خلال فرایند هضم و جذب به حرکت در می آورند}

 

عضلات قلبی:انقباضات این عضله خون را در بدن به میزان4 تا 6 لیتر در دقیقه هنگام استراحت و 20 تا 60 لیتر در دقیقه در خلال ورزش سنگین مانند دویدن,دوچرخه سواری و غیره... به جریان می اندازد.در ورزشهایی مانند تمرین با وزنه که در آنها انقباضات عضلانی شدید است حجم خونی که در قلب در واهد زمان به گرد ش  در می آورد زیاد نیست.

انواع انقباضهای عضلانی

همگرا

واگرا

ایزومتریک

برای بالا و پایین بردن هالتر, برای مثال {در حرکت جلو بازو} از عضلات مشابهی استفاده می شود,اما این عضلات هنگام بالا بردن وزنه منقبض و کوتاه و هنگام پایین آوردن آن منقبض و طویل میشود.انقباض کوتاه شونده را همگرا,وانقباض طویل شونده را وا گرا می نامند.عضلات ابتدا هنگام بالا بردن وزنه به صورت همگرا و سپس به هنگام پایین آوردن آن به صورت وا گرا منقبض میشوند.

نوع سوم انقباض را ایزومتریک مینامند.آنچه در این نوع انقباض ثابت میماند طول عضله است,نه شکل آن.تلاش برای بلند کردن وزنه ای که قادر به جابجا کردن آن نباشد منجربه انقباض ایزومتریک می شود.